Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 105Wszystkich: 695533

Kontakt

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o.

Adres: 78-100 Kołobrzeg

ul. Kołłątaja 3

Telefon: 94 35 260 11 - centrala

Telefon: 94 35-244-54 -sekretariat

Fax: 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993

Bezpośredni Telefon Alarmowy: 94 35 260 11 wewn.58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl

serwis internetowy http://www.mec.kolobrzeg.pl

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

 

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon E-mail
ZARZĄD

PREZES

 

ANDRZEJ OLICHWIRUK

 

94 35 244 54

 

aolichwiruk@mec.kolobrzeg.pl

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

 

Magdalena Mieńciuk

 

94 35 752 75

 

 

mmienciuk@mec.kolobrzeg.pl

 

Dyrektor Ds. Technicznych

 

Piotr Lewandowski

 

94 35 752 69

 

plewandowski@mec.kolobrzeg.pl

 

Asystent Zarządu - Sekretariat

 

Bożena Stachów

 

94 35 244 54

 

mec@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ PRODUKCJI

Kierownik Działu Produkcji

 

Jacek Stachów

 

94 35 752 42

 

jstachow@mec.kolobrzeg.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Produkcji

 

Ireneusz Pilarski

 

94 35 752 42

 

ipilarski@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ ENERGETYCZNY

Główny Energetyk

 

Jerzy Kozak

 

94 35 752 23

 

jkozak@mec.kolobrzeg.pl

 

Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - informatyk

 

Mateusz Budziński

 

94 35 752 41

 

mbudzinski@mec.kolobrzeg.pl

 

 

 

Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - Informatyk

 

Krzysztof Szymański

 

94 35 752 77

 

kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ DYSTRYBUCJI

Kierownik Działu Dystrybucji

 

Karol Szarejko

 

94 35 752 21

 

kszarejko@mec.kolobrzeg.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Dystrybucji

 

Zbigniew Leocho

 

94 35 752 21

 

zleocho@mec.kolobrzeg.pl

 

Specjalista ds. Eksploatacji

 

Jan Bownik

 

94 35 752 25

 

jbownik@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ DYSPOZYCJI


Kierownik Działu Dyspozycji

 

Zygmunt Kornak

 

94 35 752 66

 

zkornak@mec.kolobrzeg.pl

 

KOMISJA PRZETARGOWA

Przewodnicząca Komisji

 

Danuta Głowacka

 

94 35 752 37

 

dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

 

Danuta Głowacka

 

94 35 752 37

 

dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

 

Specjalista ds. inwestycji i remontów, Inspektor Nadzoru

 

Marek Stachniak

 

94 35 752 51

 

mstachniak@mec.kolobrzeg.pl

 

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

 

Kamila Kurczyńska

 

94 35 752 31

 

kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

 

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - Kosztorysowania

 

Figaj - Mackojć Anna

 

94 35 752 19

 

amackojc@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OŚ GIGA

Kierownik Działu Administracji i Oś GIGA

 

Dorota Zagozdon

 

94 35 752 56

 

dzagozdon@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU

Kierownik Działu Magazynowania i Transportu

 

Mariola Puto

 

94 35 752 14

 

mputo@mec.kolobrzeg.pl

 

Inspektor ds. Magazynowych

 

Irena Holz

 

94 35 752 39

 

iholz@mec.kolobrzeg.pl

 


Specjalista ds. Magazynu i Zaopatrzenia

 

Eugeniusz Simiński

 

94 35 752 39

 


esiminski@mec.kolobrzeg.pl

 

SEKCJA OBSŁUGI KLIENTA

St. Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

 


Grażyna Bownik

 

94 35 752 24

 

gbownik@mec.kolobrzeg.pl

 

Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

 

Sylwia Rudnicka

 

94 35 752 24

 

srudnicka@mec.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Starszy Inspektor ds. Księgowości

 

Joanna Mariańska

 

94 35 752 26

 


jmarianska@mec.kolobrzeg.pl

 

Starszy Inspektor ds. Rachuby Płac

 

Agnieszka Adamowska

 

94 35 752 13

 


aadamowska@mec.kolobrzeg.pl

 

Starszy Inspektor ds. Księgowości

 


Alicja Hulewicz

 

94 35 752 28

 

ahulewicz@mec.kolobrzeg.pl

 

Inspektor ds. Księgowości

 

Sylwia Pawłowska

 

94 35 752 28

 

spawlowska@mec.kolobrzeg.pl

 

 

SEKCJA SPRAW PRACOWNICZYCH

Inspektor ds. Administracyjno-Pracowniczych

 

Izabela Frankiewicz

 

94 35 752 50

 

ifrankiewicz@mec.kolobrzeg.pl

 

SEKCJA PRAWNA

Radca Prawny

 

Maciej Dziurko

 

94 35 752 45

 

mdziurko@mec.kolobrzeg.pl

 


Starszy Inspektor ds. Obsługi Prawnej

 

Krzysztof Chmielewski

 

94 35 752 45

 

kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl

 

INNE STANOWISKA

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Środowiska

 

Grzegorz Ławrynowicz

 

94 35 752 11

 

glawrynowicz@mec.kolobrzeg.pl

 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ


Tomasz Adamiak

 

94 35 752 57

 

tadamiak@mec.kolobrzeg.pl

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący

 

Tadeusz Kanas

 

   

Członek

 

Aleksander Bolko

 

   

Członek

 

Andrzej Libera

 

   

Członek

 

Eugeniusz Simiński

 

   

Członek

 

Ireneusz Pilarski

 

   
OPIEKUNOWIE STRONY INTERNETOWEJ
 

Kamila Kurczyńska

 

94 35 752 31

 

kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

 

 

Krzysztof Szymański

 

94 35 752 77

 

kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

 

Mapa Dojazdowa: