Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 189Wszystkich: 691132

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE OD 1 MARCA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Strona Główna » INFORMACJA DLA ODBIORCÓW DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE OD 1 MARCA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8 lutego 2023r.)która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (m.in. gospodarstwom domowym i instytucjom użyteczności publicznej, takim jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i podmiotom, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności), że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy  w dniu 30 września 2022r.

 

Na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023r. dla podmiotów uprawnionych sprzedawca ciepła nie może zastosować cen wyższych niż tzw. maksymalne ceny dostawy ciepła (obliczone według cen i stawek opłat obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022r. powiększonych o 40%). Jednak w przypadku, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1.      średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatąobliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie albo

2.      ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

przedsiębiorstwo energetyczne ma zastosować w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi w tym miesięcznym okresie rozliczeniowym cenę najniższą.

 

W związku z powyższym Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że najkorzystniejsza dla odbiorców okazała się średnia cena z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

 

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. zawarte są  w poniższym załączniku.