• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 17Wszystkich: 408191

  Taryfa dla ciepła

  OBSŁUGA KLIENTA » Taryfa dla ciepła

  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją

  Nr OSZ.4210.4.8.2019.284.XV.RNz dnia 19 marca 2019 r. zatwierdził Taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania

  Taryfa została opublikowana 20 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 1505.

  Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

  Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Pani Grażyny Bownik - Sekcja Obsługi Klienta.