Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 187Wszystkich: 691130

Organa Spółki

O FIRMIE » Organa Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.


2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Kanas - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Bolko - Członek

Ireneusz Pilarski - Członek

Olga Roszak- Pezałła - Członkini

Eugeniusz Simiński - Członek


3. Zarząd

Zarząd w Spółce sprawuje:
Andrzej Olichwiruk - Prezes Zarządu

Zgodnie z umową spółki do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.Na chwilę obecną funkcję prokurenta sprawuje w Spółce:

Danuta Głowacka -Kierownik ds. Inwestycji i Remontów

Magdalena Mieńciuk - Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych

Marek Stachniak - Specjalista ds. inwestycji i remontów, Inspektor Nadzoru