Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 187Wszystkich: 691130

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA BADANIE BILANSU NA TRZY KOLEJNE LATA TJ. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO 31 grudnia 2026 R.

Strona Główna » OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA BADANIE BILANSU NA TRZY KOLEJNE LATA TJ. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO 31 grudnia 2026 R.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o. o. przyjmuje oferty na badanie bilansu na trzy lata :

- za rok obrotowy od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

- za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

- za rok obrotowy od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

 od podmiotów do tego uprawnionych.

Termin badania – IV kwartał 2024 i styczeń 2025 roku.

W zakresie należy uwzględnić  zapisy wynikające z art. 44  ustawy Prawo energetyczne.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „BILANS” w sekretariacie Spółki do dnia 22 marca 2024 roku.

Wyboru podmiotu badającego dokona Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  695190094,

 e-mail: mmienciuk@mec.kolobrzeg.pl