• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 120Wszystkich: 283323

  Kontakt

  Miejska Energetyka Cieplna

  Adres: 78-100 Kołobrzeg

  ul. Kołłątaja 3

  Telefon: 94 35 260 11 - centrala

  Telefon: 94 35-244-54 -sekretariat

  Fax: 94 35 228 72

  Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993

  Bezpośredni Telefon Alarmowy: 94 35 260 11 wewn.58

  e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl

  serwis internetowy http://www.mec.kolobrzeg.pl

   

  Godziny pracy: w dni powszednie 7.00-15.00

   

  Stanowisko

  Imię i Nazwisko

  Telefon

  E-mail

  PREZES

  ANDRZEJ OLICHWIRUK

  94 35 244 54

  aolichwiruk@mec.kolobrzeg.pl

   

  Dyrektor ds. Eksploatacji

  Mariusz Dziura

  94 35 752 27

  mdziura@mec.kolobrzeg.pl

  Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

  Elżbieta Warchoł

  94 35 752 75

  ewarchol@mec.kolobrzeg.pl

  Główny Specjalista Ds. Technicznych

  Piotr Lewandowski

  94 35 752 69

  plewandowski@mec.kolobrzeg.pl

  Asystent Zarządu - Sekretariat

  Bożena Stachów

  94 35 244 54

  mec@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  DZIAŁ PRODUKCJI

  Kierownik Działu Produkcji

  Roman Adamczyk

  94 35 752 42

  radamczyk@mec.kolobrzeg.pl

  Z-ca Kierownika Działu Produkcji

  Jarosław Kozerawski

  94 35 752 42

  jkozerawski@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ ENERGETYCZNY

  Główny Energetyk

  Jerzy Kozak

  94 35 752 23

  jkozak@mec.kolobrzeg.pl

  Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - informatyk

  Mateusz Budziński

  94 35 752 41

  mbudzinski@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Mistrz Obsługi Produkcji

  Romuald Fronczek

  94 35 752 41

  rfronczek@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Mistrz Obsługi Dystrybucji

  Czesław Góźdź

  94 35 752 67

  czgozdz@mec.kolobrzeg.pl

  Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - Informatyk

  Krzysztof Szymański

  94 35 752 77

  kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ DYSTRYBUCJI

  Kierownik Działu Dystrybucji

  Mieczysław Łowkiewicz

  94 35 752 21

  mlowkiewicz@mec.kolobrzeg.pl

  Z-ca Kierownika Działu Dystrybucji

  Karol Szarejko

  94 35 752 21

  kszarejko@mec.kolobrzeg.pl

  Specjalista ds. Eksploatacji

  Jan Bownik

  94 35 752 25

  jbownik@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA DYSPOZYCJI

  Z-ca Kierownika Działu Dyspozycji

  Zygmunt Kornak

  94 35 752 66

  zkornak@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA EKSPLOATACJI

  Kierownik Działu Dyspozycji

  Zbigniew Leocho

  94 35 752 17

  zleocho@mec.kolobrzeg.pl

   

  KOMISJA PRZETARGOWA

  Przewodnicząca Komisji

  Danuta Głowacka

  94 35 752 37

  dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

  Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

  Danuta Głowacka

  94 35 752 37

  dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

  Specjalista ds. inwestycji i remontów, Inspektor Nadzoru

  Marek Stachniak

  94 35 752 51

  mstachniak@mec.kolobrzeg.pl

  Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

  Kamila Kurczyńska

  94 35 752 31

  kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - Kosztorysowania

  Figaj - Mackojć Anna

  94 35 752 31

  amackojc@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  DZIAŁ ADMINISTRACJI I OŚ GIGA

  Kierownik Działu Administracji i Oś GIGA

  Dorota Zagozdon

  94 35 752 56

  dzagozdon@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  DZIAŁ MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU

  Kierownik Działu Magazynowania i Transportu

  Mariola Puto

  94 35 752 14

  mputo@mec.kolobrzeg.pl

  Inspektor ds. Magazynowych

  Irena Holz

  94 35 752 39

  iholz@mec.kolobrzeg.pl

  Specjalista ds. Magazynu i Zaopatrzenia

  Eugeniusz Simiński

  94 35 752 39

  esiminski@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  SEKCJA OBSŁUGI KLIENTA

  St. Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

  Grażyna Bownik

  94 35 752 24

  gbownik@mec.kolobrzeg.pl

  Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

  Sylwia Rudnicka

  94 35 752 24

  srudnicka@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

  Starszy Inspektor ds. Rachuby Płac

  Agnieszka Adamowska

  94 35 752 13

  aadamowska@mec.kolobrzeg.pl

  Główny Specjalista ds. Księgowości

  Anna Roszak

  94 35 752 33

  aroszak@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Inspektor ds. Księgowości

  Alicja Piwowarska

  94 35 752 33

  apiwowarska@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Inspektor ds. Księgowości

  Alicja Hulewicz

  94 35 752 28

  ahulewicz@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Inspektor ds. Księgowości

  Joanna Mariańska

  94 35 752 26

  jmarianska@mec.kolobrzeg.pl

  Inspektor ds. Księgowości

  Iwona Oćwieja

  94 35 752 34

  iocwieja@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA SPRAW PRACOWNICZYCH

  Inspektor ds. Administracyjno-Pracowniczych

  Izabela Frankiewicz

  94 35 752 50

  ifrankiewicz@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  SEKCJA PRAWNA

  Radca Prawny

  Maciej Dziurko

  94 35 752 45

  mdziurko@mec.kolobrzeg.pl

  Starszy Inspektor ds. Obsługi Prawnej

  Krzysztof Chmielewski

  94 35 752 45

  kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  INNE STANOWISKA

  Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Środowiska

  Grzegorz Ławrynowicz

  94 35 752 11

  glawrynowicz@mec.kolobrzeg.pl

  Specjalista ds. BHP i PPOŻ

  Marek Zawalski

  94 35 752 57

  mzawalski@mec.kolobrzeg.pl

  Specjalista ds. Obronności i Obrony Cywilnej

  Paweł Maciejewski

  94 35 752 57

  pmaciejewski@mec.kolobrzeg.pl

   

   

  RADA NADZORCZA

  Przewodniczący

  Jerzy Mieczkowski

     

  Członek

  Aleksander Bolko

     

  Członek

  Katarzyna Janicka- Golonka

     

  OPIEKUNOWIE STRONY INTERNETOWEJ

   

  Kamila Kurczyńska

  94 35 752 31

  kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

   

   

   

  Krzysztof Szymański

  94 35 752 77

  kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

   

   

   

  Mapa Dojazdowa: