Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 187Wszystkich: 691130

Informacja dla odbiorców dotycząca cen maksymalnych w okresie od 1 lutego 2024 do 30 czerwca 2024 r.

Strona Główna » Informacja dla odbiorców dotycząca cen maksymalnych w okresie od 1 lutego 2024 do 30 czerwca 2024 r.

 

MieMiejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.19.8.2023.284.XIX.BK z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia XIX taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu XIX taryfy dla ciepła od dnia 01 lutego 2024 r.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsze są:

·  w grupie taryfowej A oraz C - ceny i stawki aktualnie stosowanej taryfy,

·  w grupie taryfowej B - średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

 

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) dokonano aktualizacji cen. Na nowo obliczono najniższą cenę dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu, która stosowana będzie w okresie od 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. dla uprawionych grup odbiorców.

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. zawarte są w poniższym załączniku.